Home > News
Wystawa w Wilnie
  W dniach 18-19.10.2008 odby?a si? Mi?dzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Wilnie zorganizowana przez ''LGCA'' – WCF.

 

 
 

 

Amadeo of Skarbek*Pl

 

 

 W sobot? i niedziel? nasz wspania?y Amadeuszek zosta? bardzo dobrze oceniony otrzymuj?c

 

2x EX 1 CACIB

 

Tym samym nasz s?odziak zako?czy? kojeny marsz po tytu?

 

INTERNATIONAL CHAMPION -

 MI?DZYNARODOWY   CHAMPION

 

W niedziel? tak?e otrzyma?:

 

Nom BiS

 

 

BEST IN SHOW

 

oraz....

 

BEST OF BEST   II

 

 

Jeste?my bardzo szcz??liwi i dumni z naszego kochanego Amadeuszka!