Home > News
Wystawa w Tychach

  W dniach 27-28.09.2008 odby?a si? VII i VIII Mi?dzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Tychach zorganizowana przez SKR - WCF.

 

 

 
 

Amadeo of Skarbek*Pl

 

 

W sobot? nasz Amadeuszek pierwszy raz wystartowa? w KLASIE OTWARTEJ w?ród doros?ych kociaków, rozpoczynaj?c swój marsz ku tytu?owi CHAMPIONA.
S?dzia bardzo ?adnie go oceni?, otrzyma?:
 
EX1  CAC

 

Natomiast w niedziel? udowodni? nam poraz kolejny, ?e jest naszym SKARBEM dostaj?c kolejno:
 
 
EX1  CAC

 

 

Nom Bis
 
 

 

BEST IN SHOW 

 

 
i ...
 

 

BEST OF BEST   I
 
 
 
 
W wieku 10 miesi?cy zosta? uznany za najpi?kniejszego kota wystawy co jest OGROMNYM SUKCESEM, przecie? wiele wspania?ych i pi?knych kociaków przez ca?? swoj? karier? wystawow? nigdy nie wygra?o BOB I.