Home > News
Technika Grafiki Komputerowej

Serdecznie dzikujemy Pani Joannie Podolskiej

za wspaniae portrety naszych pupili :-).

Portrety malowane s ze zdjcia.

Obrazy zostay namalowane TECHNIK DIGITAL PAINTING (Technik Grafiki Komputerowej)

Wicej informacji na stronie:

http://portret.studioraster.com/

Serdecznie polecamy !