Home > Aktualności
EHRENPREIS- NAGRODA HONOROWA
  W dniach 04-05.10.2008 odby?a si? XXXII i XXXIII Mi?dzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Warszawie zorganizowana przez PZF.

 

 

 

W niedziel? tu? po og?oszeniu Amadeuszka najpi?kniejszym kotem wystawy BOB I
Pani PREZYDENT WCF ANNELIESE HACKMANN wr?czy?a naszemu CHAMPIONOWI puchar:

 

’’EHRENPREIS’’ – NAGRODA HONOROWA
 
 
a tak?e otrzyma? rozetk?
 
 
  BEST OF BREED

 

 

Jeste?my dumni, ?e Pani Prezydent WCF Anneliese Hackmann w tak pi?kny sposób wyrazi?a swoje uznanie dla  naszego kochanego kociaka!
Za wszystko serdecznie DZI?KUJEMY!!