Home > Aktualności
Wystawa w Warszawa - NIEDZIELA
  W dniach 04-05.10.2008 odby?a si? XXXII i XXXIII Mi?dzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Warszawie zorganizowana przez PZF.

 

 

 

Niedziela by?a kolejnym pi?knym dniem dla naszego Amadeuszka :-)
Otrzyma? bardzo dobr? ocen? i opis od s?dziego Mr. Joseph Weerts, rozpoczynaj?c swój marsz po kolejny tytu?.

 

EX 1 CACIB

 

 

 
i...
 
Nom BiS

 

W finale jednog?o?nie otrzma? najpierw
 
 
BEST IN SHOW

 

 

a nast?pnie...
 
 

BEST OF BEST  I

 

 
Nasz SKARBEK zosta? wi?c znowu wybrany najpi?kniejszym kociakiem wystawy :-)))
GRATULUJEMY!!!!!